Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH