Stowarzyszenie Fortis wraz z Gimnazjum Katolickim w Tarnobrzegu otrzymało wsparcie ze środków publicznych z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnobrzegu na realizację zadań profilaktycznych w ramach projektu „Chrońmy Młodość od Przemocy” .

Głównym celem projektu jest kształtowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa poprzez właściwe zachowania, przyzwyczajenia i nawyki, rozwijanie u uczniów samokontroli i odpowiedzialności za własne czyny i decyzje. Projekt ma na celu przekazanie uczniom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach zagrożenia przemocą.